Anunț angajare Responsabil Financiar

Nr. 990/09.06.2015

Asociaţia “Grupul de actiune Locală Napoca Porolissum” este o organizatie non-guvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, cu sediul în comuna Gilau, judetul Cluj.

Obiectivele asociaţiei sunt conforme Obiectivului Strategic General al axei 4 LEADER din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală, de a construi capacitatea locală pentru ocuparea forţei de muncă şi diversificarea activităţilor economice din mediul rural in zona pentru care a fost selectata de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

In data de 09.06.2015, Asociaţia “Grupul de actiune Locală  Napoca Porolissum” scoate la concurs un numar de 1 (un) post , 6 ore pe zi.

  1. Responsabil Financiar Contabil

CERINŢE OBLIGATORII PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

  1. a) Niveluri şi competenţe:

Pregătirea de specialitate: studii superioare în domeniul  economic;

Cunoştinţe de operare pe calculator–nivel avansat : MSOffice, Windows, programe specifice domeniului economic;

Limbi străine – grad de cunoaştere: Engleza–mediu sau Franceză- mediu;

Competente: în domeniul economic;

Experienţă în domeniu –5 ani 

           

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini: asertivitate, comunicare, rezistenta la stres, coordonare şi evaluare

  1. c) Instrumente de lucru: Documentele  financiare ale proiectului, Documente si surse oficiale de informaţii ale UE şi ale AFIR , Echipamente de birotica si mobilier

           

DOSAR CONCURS:

  1. CV
  2. Copie cartea de munca (cu mentiunea conform cu originalul) sau Adeverintă loc de muncă
  3. Diplomă studii
  4. Diplome relevante

Locul de desfăsurare a activitătii si al depunerii dosarelor: Sediul Asociaţiei “Grupul de actiune Locală Napoca Porolissum”, comuna Gilău, str. Republicii, nr.14, sc.2, et.1, ap.15, jud. Cluj sau scanate, la adresa de e-mail: napoca_porolissum@yahoo.com. Posturile presupun si muncă de teren în județele Cluj și Sălaj.

Pentru a participa la selectie va rugăm să trimiteti CV Europass. Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidentialitătii si a egalitătii de sanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele mentionate si sunt invitate pentru interviu conform dosarului. Concursul va consta în proba scrisă, probă practică si interviu.

Data limita de depunere a dosarelor :15.06.2015

 Cu stima,

Asociatia  Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum