Prin acest element inovativ dorim să continuăm activitatea de ocrotire a imaginii tradiționale a satului, prin stoparea sau cel puțin încetinirea uneia din cele mai vizibile probleme ale teritoriului: pierderea identității tradiționale a satului. Acest Comitet va fi un serviciu externalizat de arhitecți și ingineri (pentru o abordare multisectorială, care să includă experți în etnografie, construcții, structuri de rezistență, materiale de construcție, ecologie, eficiență termică, eficiența costurilor, urbanism etc.) care va elabora un ghid de construcție/ modernizare/ recondiționare/ reabilitare a bunurilor imobile (clădiri, anexe, piese de mobilier urban, monumente etc.) Acest ghid va conține reguli care, dacă vor fi respectate, vor asigura alinierea construcțiilor la specificul local și încadrarea în peisajul rural a construcțiilor. Comitetul va fi însărcinat, pe lângă elaborarea ghidului, și de verificarea investițiilor, atât în ceea ce privește documentația depusă cu cererea de finanțare, cât și verificarea ulterioară în teren. Astfel, se va asigura că toate investițiile realizate în cadrul GAL vor contribui la aspectul tradițional al mediului rural din cadrul teritoriului. Comitetul Arhitecților va fi un serviciu externalizat contractat de către GAL.