Select Page

Structura organizatorică

Adunarea Generală; Consiliul Director; Cenzorul; Comitetul de Selecție al Proiectelor; Comisia de Contestații; Echipa de Implementare.

Echipa de Implementare va avea următoarea componență:

  1. Manager – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât și al respectării procedurilor de lucru (angajat în baza unui Contract Individual de Muncă – CIM – cu minim 4 ore/zi);
  2. Responsabil financiar – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar–contabile a GAL, verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiar –angajat în baza unui CIM cu minim 2 ore/zi;
  3. Expert animare – desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL – va fi angajat în baza unui CIM cu minim 4 ore/zi;
  4. Expert monitorizare – monitorizează activitatea GAL și proiectele depuse, evaluează administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-financiar proiectele depuse, va fi angajat în baza unui CIM cu minim 4 ore/zi;
  5. Expert evaluare – evaluează administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-financiar proiectele depuse – va fi angajat în baza unui CIM cu minim 4 ore/zi;
  6. Asistent manager – verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiar, depune dosarele de plată ale GAL, gestionează registrele de intrări-ieșiri, angajat în baza unui CIM cu minim 4 ore/zi.

Pentru persoanele angajate precizate mai sus, în baza unui CIM, se atașează fișele de post care constituie Anexa 8 la SDL și Anexa 1 la ROF. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

Organigrama Echipei de Implementare

organiggrama

Consultanță externă – pentru buna desfășurare a activităților, GAL va externaliza o parte din serviciile sale către terți cu un nivel de expertiză adecvat în domeniu (în funcție de necesitățile identificate). Pentru a se asigura echitate și transparență, aceștia vor fi contractați pe baza procedurilor de achiziție publică, conform legislației și normelor în vigoare.

BulgarianCzechDutchEnglishFinnishFrenchGermanHungarianItalianPortugueseRomanianSpanish