Selectează o Pagină

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Adunarea Generală; Consiliul Director; Cenzorul; Comitetul de Selecție al Proiectelor; Comisia de Contestații; Echipa de Implementare.

Echipa de Implementare va avea următoarea componență:

  1. a) Manager – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât și al respectării procedurilor de lucru (angajat în baza unui Contract Individual de Muncă – CIM – cu  timp inegal minim 80 ore/lunar);
  2. b) Responsabil financiar – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar–contabile a GAL, verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiar –angajat în baza unui CIM cu  timp inegal minim 40 ore/lunar;
  3. c) Expert animare – desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL – va fi angajat în baza unui CIM cu  timp inegal minim 80 ore/lunar;
  4. d) Expert monitorizare – monitorizează activitatea GAL și proiectele depuse, evaluează administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-financiar proiectele depuse, va fi angajat în baza unui CIM cu  timp inegal minim 80 ore/lunar;
  5. e) Expert evaluare – evaluează administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-financiar proiectele depuse – va fi angajat în baza unui CIM cu  timp inegal minim 80 ore/lunar;
  6. f) Asistent manager – verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiar, depune dosarele de plată ale GAL, gestionează registrele de intrări-ieșiri, angajat în baza unui CIM cu  timp inegal minim 40 ore/lunar.

Pentru persoanele angajate precizate mai sus, în baza unui CIM, se atașează fișele de post care contin conditii minimale care constituie Anexa 8 la SDL și Anexa 1 la ROF. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

BulgarianCzechDutchEnglishFinnishFrenchGermanHungarianItalianPortugueseRomanianSpanish