Teritoriul are un potențial turistic ridicat, din punct de vedere peisagistic și de agrement. Mai mult, potențialul cinegetic contribuie la acest aspect, precum și flora diversă, care include 5 specii de interes conservativ global (1 cat. A/4 cat. B) și 12 specii amenințate. Și în ceea ce privește fauna teritoriul este la fel de bogat, incluzând specii de interes conservativ global. Această biodiversitate este reflectată și de prezența în teritoriu a 1 parc natural (Munții Apuseni), 7 monumente ale naturii (Cariera Corabia, Peștera Vârfurașu, Peștera Mare de pe Valea Firei, Peștera din Piatra Ponorului, Gipsurile de la Leghia, Molhașul Mare de la Izbuc, Parcul Munții Apuseni), 3 situri de importanță comunitară Natura 2000 (Apuseni, Molhașurile Căpățânei, Someșul Rece) și o arie de protecție avifaunistică Natura 2000 (Munții Apuseni–Vlădeasa). 14 UAT sunt clasificate ca HNV.

padis_cave_portalLa potențialul turistic contribuie și patrimoniul material, cu 67 de monumente (11 de interes național și 56 de interes local), 30 de situri (14 de interes național și 16 de interes local) și 6 UAT care dețin o concentrație foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național (Aghireșu, Căpușu Mare, Gilău, Huedin, Izvoru Crișului, Mănăstireni). Din nefericire, majoritatea necesită restaurări, iar cele care nu sunt degradate nu sunt corespunzător semnalizate sau nu pot fi vizitate (din motive de acces, siguranță etc.) În ceea ce privește patrimoniul imaterial, există elemente distinctive în ceea ce privește folclorul muzical și coregrafic, meșteșugurile specifice, obiceiuri locale, port popular, alimentație, elementele lingvistice locale. Acesta este evidențiat și de 26 de festivaluri în teritoriu. Însă motivațiile economice și lipsa unui management corespunzător duce la dispariția treptată a patrimoniului, deoarece meșterii populari lucrează produse care să fie cât mai ușor de vândut (sau își suplinesc oferta prin achiziția unor produse de serie, deloc tradiționale, pentru a vinde orice clienților). Zona Fântânele are statut de stațiune turistică[1], și 10 UAT sunt clasificate ca având concentrare mare de resurse turistice.

DCIM100MEDIA

Potențialul turistic al teritoriului a început să fie valorificat de către entitățile publice și private, fapt care reiese atât din investițiile realizate prin accesarea de fonduri europene (17 proiecte, total de peste 2,6 mil €) cât și din creșterea numărului de turiști în 6 UAT și a nopților petrecute de aceștia în 7[2]. Cu toate acestea, investițiile publice (6 UAT cu centre de informare turistică și 1 UAT care a refăcut trasee turistice) au avut impact mic, iar investițiile private s-au limitat la deschiderea unor unități noi de primire turistică

[1] Conform Hotărârii Nr. 852 din 2008 privind aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

[2] Comparație între 2013 și 2014, pe baza informațiilor furnizate de Direcției Județene de Statistică Cluj ca răspuns la solicitarea 973/31.07.2015