Pagină în construcție

lucrăm de zor ca să-ți oferim cea mai bună experiență online

Așteaptă... 40%

Împreună călătoria noastră
va fi mai ușoară

Despre leader și rolul unui gal

Programul LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale) face parte din iniţiațivele comunitare ale Uniunii Europene. Această iniţiativă s-a născut cu ocazia reformei Fondurilor structurale din 1989. Motorul de funcţionare al programului Leader, respectiv beneficiarul acestuia, este Grupul de Acţiune Locală (GAL), care reprezintă parteneriate constituite între diverşi reprezentanţi ai sectorului socio-economic din teritoriul şi care determină direcţia de dezvoltare a regiunii.

Noutăți

ARHIVĂ APELURI (M3A1, M6A1, M6B1, M6B2) ↓


M3A1 – Cooperare


M6A1 – Diversificare


M6B1 – Rural 21


M6B2 – Rural Atractiv

ARHIVĂ APELURI (M6B3, M6B4, M6C1, M3A2, M3A3) ↓


M6B3 – Rural SănătosM6B4 – Ruralul incluziv


M6C1 – ITC Rural


M3A2 – Integrare Economică


M3A3 – Label rural