MĂSURA M3A3 - LABEL RURAL

Rapoarte și proceduri pe sesiuni

Nu s-au depus proiecte în cadrul acestei sesiuni.

Nu s-au depus proiecte în cadrul acestei sesiuni.

Nu s-au depus proiecte în cadrul acestei sesiuni.

Măsura M3A3 - Label Rural a fost eliminată din SDL (Strategia de Dezvoltare Locală)