ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

antet-napoca

Nr. înregistrare 430/30.12.2016

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum, cu sediul în jud. Cluj, localitatea Gilău, str. Principala nr. 55A, tel: 0740061839, email : napoca_porolissum@yahoo.com, organizează concursul pentru examenul de promovare pentru următoarele posturi vacante:
– Manager
– Expert animare
– Expert monitorizare
– Asistent manager
– Responsabil financiar

Data: 09.01.2017
Ora: 11.00
Locul desfășurării examenelor: jud. Cluj, comuna Gilău, str. Principală, nr. 55A.

Bibliografie concurs pentru postul Manager: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013, HG 226/2015, PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2, O.U.G 34/2006, O.U.G. nr. 44/2008, Legea nr. 31/1990, Legea 566/2004, Legea 1/2005, O.G. nr. 37/2005, Legea 324/2003, OG 57/2002, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizat 2017.

Bibliografie concurs pentru postul Expert animare : Politica de coeziune și Politica agrară comună; Abordarea LEADER; Principiile fondurilor europene; Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013; Regulamentul nr. 215/2014; Managementul proiectului; PNDR 2014-2020; Cadrul Național Strategic de Referință; Manualul de proceduri pentru autorizare plăți LEADER.

Bibliografie concurs pentru postul Expert monitorizare: Politica de coeziune și Politica agrară comună; Abordarea LEADER; Principiile fondurilor europene; Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013; Regulamentul nr. 215/2014; Managementul proiectului; PNDR 2014-2020; Cadrul Național Strategic de Referință; Manualul de proceduri pentru autorizare plăți LEADER.

Bibliografie concurs pentru postul Asistent manager: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013, HG 226/2015, PNDR 2014-2020, Cadrul Național Strategic de Referință; O.U.G 34/2006, O.U.G. nr. 44/2008, Legea nr. 31/1990, Legea 566/2004, Legea 1/2005, O.G. nr. 37/2005, Legea 324/2003, OG 57/2002, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizat 2017. ; Manualul de proceduri pentru autorizare plăți LEADER.

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare: probă scrisă.

Asociația GAL Napoca Porolissum
Prin președinte, Adina PĂȘCOIU

Lasă un răspuns

3 × 3 =