Anunț închidere sesiune III M6A1 Diversificare

Nr. 87/16.02.2018

ANUNȚ

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum anunță închiderea sesiunii III de depunere proiecte pe măsura M6A1 Diversificare, deschisă pentru perioada 12.02.2018-13.03.2018, ca urmare a faptului că valoarea publică totală a proiectelor depuse atinge pragului de 200% din valoarea alocată pe sesiune.

Această decizie s-a luat conform Ghidului Solicitantului pentru M6A1 – Diversificare, capitolul 4 – Depunerea proiectelor, subcapitolul 4.3. – Perioada de depunere a proiectelor, unde este prevăzut următorul aspect: ,,Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei măsuri, se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii anuale a măsurii/sub-măsurii/componentei (alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii anuale.”

Lasă un răspuns

eleven + 3 =