Anexa 6 – Declarație pe proprie răspundere pentru monitorizarea proiectului

Atenție beneficiari de proiecte finanțate prin GAL!

Descărcați Anexa-6-Declaratie-pe-proprie-răspundere-privind-monitorizarea-proiectului.

Fisa-de-Monitorizare-a-proiectului

Prin completarea anexei, vă angajați că după semnarea contractului de finanțare cu AFIR, veți transmite către GAL:

  • Copia Contractului/Deciziei de finanțare semnata cu AFIR, în termen de 5 zile lucratoare de la semnare;
  • Copia Actelor Adiționale la contract încheiate cu AFIR, în termen de 5 zile lucratoare de la semnare;
  • Fișa de monitorizare a proiectului, semestrial;
  • Cererile de plată în vederea verificării conformității acesteia, înainte de depunerea la OJFIR/CRFIR, conform termenelor prevăzute de legislația în vigoare;
  • Copia Notificărilor de plată emise de AFIR, pentru plățile efectuate către noi, în cadrul proiectului sus menționat, în termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Declarați că vă angajați, în perioada de implementare a proiectului sus menționat:

  • să permiteți accesul reprezentanților GAL NAPOCA POROLISSUM la locul de realizare a investiției, în vederea monitorizării progresului proiectului
  • să puneți la dispoziția reprezentanților GAL NAPOCA POROLISSUM documentele solicitate în vederea monitorizării implementării proiectului

Lasă un răspuns

five × one =