Calitex – formare profesională pentru mediul rural

În cadrul acestui proiect s-au derulat cursuri de calificare în 4 ocupații: Confecționer-asamblor articole textile (210 persoane, din care 209 au finalizat și absolvit cursul), Baby sitter (56 de participanți, din care 56 au finalizat și absolvit cutsul), Brutar (14 participanți, din care 14 au finalizat și absolvit cursul), Patiser (14 participanți, din care 14 au finalizat și absolvit cursul).

De asemenea, s-au mai efectuat activități de diseminare a importanței formării profesionale continue pentru 600 de persoane din cele 2 regiuni de dezvoltare (sub forma a 4 evenimente de informare), un concurs de aptitudini practice între participanții la curs și un schimb de experiență la o brutărie/patiserie din Italia pentru o parte din cursanți.
Proiectul s-a încheiat cu succes, atingându-și toți indicatorii prestabiliți și cu o rată de promovabilitate de 99,6% (minimum prestabilit a fost 92%).

Proiectul a fost cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.3 „Acces și participare la formare profesională continuă”, ID: POSDRU/182/2.3/S/152906, contract de finanțare CNDIPT – OI/6171/27.03.2015

Lasă un răspuns

4 + 8 =